Konferencja Naukowo-Techniczna MODERN PACKAGING – ekotransformacja techniki znakowania i pakowania produktów 5.03.2019

Organizator konferencji:

Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP

Konferencja naukowo-techniczna MODERN PACKAGING – ekotransformacja techniki pakowania i znakowania produktów już za nami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji, którzy bardzo czynnie i merytorycznie brali w niej udział.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z konferencji.

Partnerzy

PARTNERZY STRATEGICZNI


PATRONAT HONOROWY


PATRONAT MEDIALNY

Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Członkowie Rady Naukowej:

Prof. nadz. dr hab. inż. Krzysztof BIERNAT – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Dr inż. arch. Adam Baryłka – Prezes Oddziału Warszawskiego SIMP

Dr inż. Janusz CEBULSKI – Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. inż. Dariusz GOLAŃSKI – Kierownik Zakładu Spajania Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Waldemar KASZUWARA – Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Dr inż. Wiesław KRZYMIEŃ – Instytut Lotnictwa

Prof. dr hab. Andrzej MARCZUK – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej PAPLIŃSKI – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

Dr inż. Dariusz RACZKOWSKI – Członek Zarządu Głównego SIMP

Prof. nadzw. dr hab. Paweł SOROKA – koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

Sylwester Staniszewski – Wiceprezes OW SIMP

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Krzysztof Niczyporuk

Andrzej Świerczyński

Marta Urbaniak

Anna Niczyporuk

Tomasz Turowiecki

Zbigniew Lisowski

Wojciech Modliborek